Muhammad
Memberikan nama Muhammad pada anak pasti hal yang luar biasa hal ini tak lepas dari keteladanan nabi Muhammad. Selain itu nama Muhammad juga memiliki arti yang indah lho yaitu terpuji dan yang mulia.

Ammar
Memberikan nama Ammar yang memiliki arti orang yang merawat juga sangat indah lho moms. Islam mengenal tokoh Ammar bin Yasir sebagai salah satu dari orang yang terawal dalam memeluk agama islam atau disebut Assabiqunal Awwalun.

Anas
Anas berarti orang yang membawa kedamaian. Dalam islam nama inii juga di kenal sebagai sahabat nabi yang dekat dengan Raul dan selalu menghafal banyak hadis yakni Anas bin Malik anak dari Ummu Sulaim .

20 Inspirasi Nama Bayi Laki-laki dari Tokoh Hebat Islam

Bilal
Kisah budak kulit hitam yang sangat dekat dengan nabi pastilah Bilal bin rabah. Nama Bilal memiliki arti air, jadi semoga dengan penamaan ini buah hati akan jadi pribadi sehebat Bilal.

Fadhl
Kisah yang cukup dikenal dari Fadhl Bin Abbas bagaimana nabi mengingatkannya akan menundukan pandangan, hal ini mungkin tak lepas dari nama Fadhl yang bermakna perbuatan mulia.

Hakim
Profesi hakim memang berkaitan erat dengan peraturan ya moms, dan ternyata dalam bahasa arab hakim memiliki arti bijaksana. Dan salah satu sahabat nabi yang bernama Hakim bin Hizam yang juga kemenakan Khadijah pu memiliki kharater bijak, dermawan dan rendah hati.

Hasyim
Hashim dalam bahasa arab pembinasa kejahatan. Dengan nama Hashim diharapkan anak selalu berada dijalan yang benar serupa dengan tokoh hebat islam Indonesia yang bernama Wahid Hasyim.

Hassan
Memberikan nama Hassan sama artinya memberi pengharapan anak menjadi baik, karena Hassan artinya menjadi baik. Dalam sejarah pu sosok Al-Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya.

Husain
Tampan dan berperilaku baik adalah arti nama Husain. Nama Husain juga tersemat pada cucu Nabi Muhammad SAW yang terlahir dari putrinya yang bernama Fatimah Az Zahra.

Ibrahim
Ibrahim bermakna bapak para Nabi, makna dari nama ini tentu tak lepas dari peran besar yang diberikan Nabi Ibrahim dalam menyebarkan ketauhidan kepada Allah SWT dan senantiasa hidup berpedoman pada perintah Allah SWT.

20 Inspirasi Nama Bayi Laki-laki dari Tokoh Hebat Islam

Jafar
Nama Jafar dalam bahasa arab berarti sungai. Dan sosok hebat islam dengan nama ini yaitu Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim, tokoh dalam Perang Muktah, mati syahid dengan tubuh penuh luka dan sayatan pedang karena mempertahankan bendera islam.

Khalid
Khalid bin Walid adalah tokoh islam yang memiliki sebutan Pedang Allah, karena memiliki ketegasan saat berperang dalam membela islam. Nah, untuk arti nama Khalid sendiri adalah abadi.

Khunais
Dalam bahasa arab Khunais artinya singa, dan makna nama ini tercermin dari tokoh islam yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Khunais termasuk shahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar dan meninggal di Madinah.

Malik
Bermakna penguasa, raja dan pemilik itulah arti dari nama Malik. Dan salah satu tokoh yang terkenal dengan pemilik kecerdasan luarbiasa adalah Malik bin Anas. Tokoh hebat penyusun kitab Al Muwaththa dan menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

Miqdad
Miqdad bermakna kuat. Tokoh terkenal dalam sejarah kenabian dengan nama Miqdad adalah Miqdad bin Amr seorang mujahid ulung dan ahli filsafat yang sangat cerdas.

Muaz
Nama Muaz dalam bahasa arab dapat diartikan yang dilindungi. Dengan memberikan nama Muaz pada buah hati semoga buah hati akan selalu mendapat perlindungan Allah SWT. Dalam islam tokoh Muaz yng ternama adalah Muaz ibn Jabal yang mendapat restu berfatwa dan menjadi hakim di zaman Rasulullah.

baca juga
20 Inspirasi Nama Bayi Laki-laki dari Tokoh Hebat Islam

Said
Ingin memberikan anak nama dengan arti bahagia, maka Said adalah pilihannya. Nama Said cukup popular dalam islam salah satunya Sa'id bin Al-Ash seorang sahabat nabi penguasa di Kufah yang ikut membantu khalifah dalam program pengkodifikasian Al-Qur'an.

Salman
Salman dalam bahasa arab memiliki arti damai. Dan pemaknaan arti damai ini terbukti sebagaimana peran Salman al-Farisi seorang bangsawan dari Persia, yang menjadi pahlawan dengan ide membuat parit dalam upaya melindungi kota Madinah dalam pertempuran khandaq.

Uwais
Walau tak sepopuler nama yang lain namun nama Uwais yang berarti serigala kecil juga sangat indah. Dan kisah Uwais Al Qarni juga mampu memperkuat pemilihan nama ini. Uwais adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepadanya Ibunya yang lumpuh.
 
Zayd
Zayd berarti kemajuan, sedangkan kisah dibalik nama Zayd yang cukup popular adalah Zaid bin Tsabit pemuda yang pandai baca-tulis, seorang penghafal Alquran serta juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah.

Sebaik-baiknya ucapan adalah doa dan nama yang baik adalah wujud harapan orang tua pada anak ya moms. Semoga dengan ulasan tadi mampu mengispirasi moms untuk memilih nama yang terbaik bagi sang jagoan.